•   ჭიათურის მე-4 საჯარო სკოლა

  სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 •   ჭიათურის მე-4 საჯარო სკოლა

  სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
      
 
       
 
ტექნიკური პერსონალი 
 • ირმა რიაბკინა
საქმისმწარმოებელი
 • ციალა ბიწაძე
დამლაგებელი
 • მაია ბიწაძე
დამლაგებელი
 • რუსუდან თოდაძე
დამლაგებელი
 • ელგუჯა გაფრინდაშვილი
დარაჯი
 • ბესიკ სიკინჭალაშვილი
მუშა
 • ნათელა სამხარაძე
ბიბლიოთეკარი
 
   
   
       
       
    .