ადმინისტრაცია  
         
    დირექტორი      
  გურამ ლომიძე  
დაამთავრა თსუ ფილოსოფიის ფაკულტეტი წარჩინებით.
1988 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას.
 
  1990 წელს ჭიათურაში დაარსა პირველი გიმნაზია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა 2007 წლამდე.  
  2007 – 2010 წლებში იყო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.  
  2014 წლის ნოემბრიდან მუშაობს ჭიათურის სსიპ მე -4 საჯარო სკოლის დირექტორად.  
არის სერთიფიცირებული მასწავლებელი და დირექტორი.  
     
   
   
           
  დირექტორის მოადგილე        
    ხათუნა არაბიძე        
    1997 წელს დაამთავრა თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხით.        
სერტიფიკატი მოპოვებული აქვს ქიმიაში, ქიმიის ექსპერიმენტულ ნაწილში, კომპიუტერსა და ინგლისურ ენაში.    
    2003 წლიდან მუშაობს ქიმია- ბიოლოგიის მასწავლებლად მე -9 საშუალო სკოლაში.        
2007 წლიდან კი დირექტორის მოადგილეა მე -4 საჯარო სკოლაში.    
           
               
             
    ბუღალტერი        
    ლოლიტა გოგსაძე        
    დაამთავრა თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური ტექნიკუმი 1989 წელს, ბუღალტრის სპეციალობით.        
    2008 წლიდან მუშაობს მე -4 საჯარო სკოლის ბუღალტრად. არის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი.        
             
             
             
             
               
               
             
    საქმის მწარმოებელი        
    ირმა რიაბკინა        
    დაამთავრა მოსკოვის სახელობის ღია პედაგოგიური უნივერსიტეტი 2000 წელს. რუსული ფილოლოგიის ფაკულტეტი.        
    2008 წლიდან მუშაობს მე - 4 საჯარო სკოლაში საქმის მწარმოებლად. არის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი.        
             
             
             
             
   
               
               
             
    მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი        
    ნათია ჭიღლაძე        
    დაამთავრა თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 2001 წელს.        
    2002 წელს კი ამავე სასწავლებლის სამართლისმცოდეობის ფაკულტეტი. არის ბაკალავრი.        
    2004 წლიდან მუშაობდა მე - 9 საშუალო სკოლის ორგანიზატორად.        
    2008 წლიდან კი მუშაობს მე 4 საჯარო სკოლაში.        
             
             
             
               
               
               
               
               
               
            .